in

Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa 12 Violet

nghị quyết trung ương 8 khóa 12

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 Khóa 12 Violet giúp các giáo viên, cán bộ và Đảng viên nhìn lại kiến thức sau những buổi học Chính trị hè 2020. Bài thu hoạch không chỉ tổng kết lại nội dung, mà còn để mỗi người tự đưa ra nhận thức của bản thân về Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 Violet mà bạn có thể tham khảo và học tập để chắt lọc ý tưởng nhằm giúp hoàn thành tốt bài viết của bản thân.

Mục đích của việc tổ chức Chính trị hè 2020

Hội nghị học tập Chính trị hè tổ chức mỗi năm một lần. Tại đây có sự tham gia của các cán bộ và Đảng viên đến từ cấp huyện trở lên. Với nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12, cán bộ cấp cao sẽ được quán triệt và triển khai những thông tin liên quan đến chính sách và đường lối mới của Đảng và Nhà nước.

Việc tổ chức những buổi học tập Chính trị hè là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi cơ sở và địa phương. Qua đó có thể giúp các cán bộ hiểu rõ hơn về Nghị quyết Trung Ương 8, triển khai và áp dụng vào thực tiễn.

Sau mỗi buổi học, các cán bộ và Đảng viên có trách nhiệm hoàn thành bài thu hoạch và giao lại cho ban tổ chức Chính trị hè. Dựa vào bài thu hoạch có thể giúp mỗi cá nhân trình bày nhận thức của bản thân về Nghị quyết Trung Ương 8, đồng thời đưa ra phương hướng áp dụng điều ấy vào cơ quan và đơn vị của mình.

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết

Dưới đây là mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 Violet.

BÀI THU HOẠCH

Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa 12

Họ và tên: …………………………………………………………………………..…

Là đảng viên Chi bộ: ………………………………………………………………..…

Đảng bộ:……………………………………………………………………………..…

Chức vụ:……………………………………………………………………………..…

Đơn vị công tác: ……………………………………………………..……………..…

Qua quá trình học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12, đồng chí hãy nêu suy nghĩ và nhận thức của bản thân về câu hỏi bên dưới:

“Bản thân đồng chí tâm đắc nhất điều nào nào trong Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12? Vì sao? Đồng thời dựa theo vị trí công tác hiện tại, đồng chí có suy nghĩ và nhận thức bản thân cần làm gì để góp phần thực hiện thành công nội dung hội nghị Trung Ương 8 khoá 12?”

Trả lời:

Tại hội nghị Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 lần này, các cán bộ, Đảng viên, các cấp lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến: Xây dựng đội ngũ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công nhân viên; Chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau khi thảo luận và thống nhất, các Nghị quyết được thông qua như sau:

  • Nghị quyết số 28-NQ/TW về việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
  • Nghị quyết số 27-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương.
  • Nghị quyết 26-NQ/TW về việc công tác cán bộ.

Qua quá trình học tập và quán triệt nội dung được thông qua tại Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12, bản thân tôi nhận thức tâm đắc nhất về Nghị quyết số 27-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động trong môi trường doanh nghiệp.

Chính sách tiền lương là khía cạnh nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Làm sao để đưa ra một mức lương hợp lý, đáp ứng được khối lượng công việc và phục vụ được mức chi phí sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của các cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, và người lao động trong môi trường công việc.

Việc nghiên cứu, thống nhất và đưa ra chính sách tiền lương hợp lý sẽ giúp đẩy mạnh sự phát triển kinh tế – xã hội, tránh được việc lãng phí, tham nhũng.

Trong vấn đề cải cách chính sách tiền lương, có thể dễ dàng nhận ra có rất nhiều thay đổi mới.

Nghị quyết 27-NQ/TW bãi bỏ hệ thống bảng lương phức tạp hiện nay và cải cách cách tính lương thưởng như sau: lương cơ bản (chiếm 70% tổng lương thực nhận được) và các khoản phụ cấp đi kèm (chiếm 30% tổng lương thực nhận được). Tiền thưởng được tính bằng 10% tổng lương thực nhận được trong năm, không bao gồm khoản phụ cấp.

Qua đó, có thể đảm bảo tiền lương của khu vực công sẽ không chênh lệch nhiều so với tiền lương từ Nhà nước, tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, thu hút được nhiều nguồn nhân lực chất lượng.

Dựa theo vị trí công tác hiện tại, để góp phần thực hiện thành công nội dung hội nghị Trung Ương 8 khoá 12, tôi nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong việc tuyên truyền sâu rộng những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã đưa ra hội nghị Trung Ương 8 khóa 12.

Không ngừng nâng cao kiến thức và tăng cường công tác học tập chính trị, và cập nhật kiến thức mới.

Với mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12, các cán bộ và Đảng viên có thể tham khảo ý tưởng và hoàn thành bài viết nhanh chóng.